تهران: 04:07

مونترال: 19:37

ونکوور: 16:37

تورنتو: 19:37

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

توافق مشترک در جلسه انجمن کارآفرینی استان تهران و نماینده انجمن بازرگانی ایران و کانادا

توافق مشترک در جلسه انجمن کارآفرینی استان تهران و نماینده انجمن بازرگانی ایران و کانادا

توافق مشترک در جلسه انجمن کارآفرینی استان تهران و نماینده انجمن بازرگانی ایران و کانادا

در این جلسه که به دعوت سرکار خانم دکتر پونه توکل نیا رییس کمیسیون حمایت از کارآفرینان و معاون حقوقی اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، آقایان دکتر غازی بیات به نمایندگی از انجمن، دکتر زهرایی دبیرکل انجمن کار آفرینی تهران، دکتر حبیبی نایب رئیس کمیسیون كارآفرینان و معاون بازرگانی هلدینگ کروز، دکتر نام آوری دبیر خانه صنعت و معدن منطقه آزاد ارس، کیش و قشم و همچنین مدیرعامل هلدینگ نامدار، دکتر نام آوری دبیر خانه صنعت و معدن منطقه آزاد ارس، کیش و قشم و همچنین مدیرعامل هلدینگ نامدار، دکتر رضایی نسب مدیرعامل گروه ققنوس، مهندس وطن خواه مدیرعامل تولیدی سیمرغ تولید کننده لوازم آشپزخانه و سرکار خانم‌ خانم دکتر گلیج مشاور تجاری چندین گروه صنعتی برگزار گردید.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون سوابق، خدمات و توانایی‌های انجمن، مقرر شد که کارگروه‌هایی در جهت توسعه و گسترش روابط تجاری و اقتصادی و استفاده از پتانسیل‌های صادراتی این گروه با انجمن تشکیل شود.
این جلسه در مورخ 21 اوت 2023 برابر با 30 مردادماه 1402