خدمات تبلیغات، فروش و انبارداری در آمریکای شمالی

فروش، بازاریابی و تجارت با بازار آمریکای شمالی یکی از مهمترین بخش های هر کسب و کاری است. اگر در این بخش فعالیتی نداشته باشید به هیچ عنوان امکان موفقیت در این بازار را نخواهید داشت، به خصوص اینکه فرایند فروش و بازاریابی بعضا هزینه های بسیار زیادی را نیز تحمیل میکند. در این بخش تلاش داریم تا هزینه های شما به حداقل برسد و از تجربیات دیگران نیز در زمینه تجارت با آمریکای شمالی استفاده شود. در کنار تمامی این موارد اعضای انجمن در ایران میتوانند برای پخش، فروش و بازاریابی خود بصورت شراکتی یک مجموعه را در آمریکای شمالی به خدمت بگیرند تا هزینه آن مجموعه در بین اعضا تقسیم شده و مبلغ ناچیزی شود. همچنین در این بخش امکانات دیگری مانند آدرس اینترنتی کانادایی و خط تلفن کانادایی که در ایران کار کند نیز به اعضا ارائه میشود.