خدمات حمل و نقل بین المللی

یکی از خدماتی که انجمن بازرگانی ایران و کانادا به اعضای خود می دهد حمل و نقل بین المللی می باشد. امروزه در شرایط جهانی یکی از مهمترین بخش ها مبحث حمل و نقل بین المللی است. به ویژه آنکه در بین کشورهایی مانند ایران و کانادا این موضوع دارای ملاحظات گوناگون است و همچنین ممکن است اعضای انجمن نیاز به خدمات گروپاژ نیز داشته باشند. در این بخش از انجمن ما تلاش داریم تا تمامی اطلاعات شما را به روز نگهداریم و راه حل های مفیدی را در جهت ارزا نتر شدن هزینه حمل و نقل شما و همچنین راحتی کار ارائه دهیم . درکنار تمامی این موارد در این بخش تلاش داریم تا بین تولید کننده و اعضای انجمن در کانادا رابطه دراپ شیپینگ را برای افزایش هرچه بیشتر حجم صادرات از ایران به کانادا انجام دهیم . در همین راستا انجمن در زمینه های انواع حمل و نقل هوایی و دریایی از ایران به کانادا و بلعکس نیز خدمات موثری را ارائه میدهد.