تهران: 06:18

مونترال: 21:48

ونکوور: 18:48

تورنتو: 21:48

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

تراکنش‌های مالی با گردش بالا چگونه توسط کانادا کنترل می‌شود؟ آشنایی با سیستم رهگیری تراکنش‌های مالی کانادا

سیستم رهگیری تراکنش‌های مالی کانادا

کشور کانادا که از سیستم رهگیری تراکنش‌ها یا نظارت بر آنها توسط بانک‌ها برخوردار است که این سیستم با نام FINTRAC و در تعریف ساده‌تر آن سازمان تراکنش‌های مالی کانادا برای جلوگیری از پول‌شویی یاد می‌شود.

این سازمان وظیفه کنترل و رصد مبالغ بالا را برعهده دارد و در صورت مشکوک بودن به نهادهای مرتبط جهت بررسی گزارشی را ارسال می‌کند.

بعنوان مثال رویال بانک کانادا که به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کانادا شناخته می‌شود مرکز حسابداری داخلی RBC Internal Audit System یا مخفف IAS را تاسیس کرده که این مجموعه وظیفه رصد تراکنش‌های مالی را نیز در کنار دیگر وظایف خود برعهده دارد. در کنار این مسئله نیز بانک مرکزی و دولت سیستم دیگری را برای رصد و رهگیری تراکنش‌های لانکی راه اندازی کرده‌اند.

در این میان Royal Canadian Mounted Police یا RCMP و همچنین Canadian Security Intelligence Service یا CSIS دو مجموعه دیگری هستند که برای موارد مرتبط با تروریسم و هرآنچه که بعنوان تهدید علیه کانادا تلقی شود بر این سیستم نظارت کافی دارند.

سیستم رهگیری تراکنش‌های مالی کانادا مرکز تراکنش‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی واحد اطلاعات مالی کانادا است و ماموریت آن تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پول‌شویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی با حفظ اطلاعات شخصی افراد است.

سیستم رهگیری تراکنش‌های مالی کانادا مسئول تشخیص تخلف از قانون PCMLTFA است و باید افراد و نهادها را از اینکه چطور در فعالیت‌هایشان به تعهدات قانونی‌شان پایبند باشند، آگاه سازند.

نهادهای گزارش دهنده باید هویت افراد را بر اساس قانون PCMLTFA تایید کنند و معاملات خاص و اموال آن‌ها را به  سیستم رهگیری گزارش دهند. بر اساس این قانون فرار مالیاتی نوعی درآمد حاصل از جرم محسوب می‌شود.

در سیستم رهگیری تراکنش‌های مالی کانادا مجموعه تراکنش‌های بالای روزانه بررسی می‌شود و موارد مشکوک جهت بررسی به سازمان‌های مرتبط ارسال می‌شود.

همچنین درباره حساب‌های بانکی، هر بانک فقط به اطلاعات حساب‌ها نزد خود آن بانک دسترسی دارد و به اطلاعات حساب‌های فرد نزد سایر بانک‌ها دسترسی ندارد. اما برای رصد تراکنش‌های بانکی هر فرد، همه‌ی اطلاعات حساب‌های فرد تجمیع شده‌اند.

تا قبل از سال ۲۰۱۵ اطلاعات تراکنش‌های مالی جهت آنالیز و بررسی، تنها در اختیار سازمان تراکنش‌های مالی کانادا بودند؛ اما از آن پس این اطلاعات هم برای این سازمان و هم برای آژانس درآمدی کانادا (نقش اداره مالیات کانادا را دارد) ارسال می‌شود.

این اداره می‌تواند حتی بدون دریافت حکم از دادگاه، حساب‌های بانکی را فریز کند. آژانس درآمد کانادا اغلب باهدف مجبور کردن افراد برای عمل به تعهدات مالیاتی آن‌ها این کار را انجام می‌دهد. یکی از این موارد این است که فرد بدهکار مالیاتی باشد یا اعلام ورشکستگی کند.

بخش خبر انجمن بازرگانی ایران و کانادا