تهران: 05:56

مونترال: 21:26

ونکوور: 18:26

تورنتو: 21:26

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌ با هلدینگ سرمایه گذاری ملون

جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌ با هلدینگ سرمایه گذاری ملون

تصاویری از جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌های مشترک فی مابین هلدینگ سرمایه گذاری ملون در ایران به مدیریت خانم دکتر گلی جوادی و انجمن بازرگانی ایران و کانادا به مدیریت محمد وحیدی راد
با حضور همکاران انجمن

25 مرداد ماه 1402 – 16 اوت 2023