تهران: 16:57

مونترال: 08:27

ونکوور: 05:27

تورنتو: 08:27

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جلسه سالانه انجمن بازرگانی ایران و کانادا-جمعه 22 دی ماه 1402

جمعه 22 دی ماه برابر 12 ژانویه 2024 جلسه سالانه انجمن بازرگانی ایران و کانادا در تهران به همراه مراسم رونمایی از چهارمین کتاب محمد وحیدی راد در خانه هنرمندان ایران

جمعه 22 دی ماه برابر 12 ژانویه 2024 جلسه سالانه انجمن بازرگانی ایران و کانادا در تهران به همراه مراسم رونمایی از چهارمین کتاب محمد وحیدی راد در خانه هنرمندان ایران

مقالات منتشر شده درباره این مراسم توسط رسانه های خبری :

جهت دسترسی به لینک های خبرگزاری های مختلف به لینک های زیر مراجعه کنید :