تهران: 19:29

مونترال: 10:59

ونکوور: 07:59

تورنتو: 10:59

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

افزایش واردات و کاهش صادرات کانادا

افزایش واردات و کاهش صادرات کانادا

به گزارش سازمان آمار کانادا در بخش واردات و صادرات کانادا میزان واردات کشور در ماه جولای با 1.2 درصد افزایش به 50.9 میلیارد دلار رسید و از 6 به 11 بخش افزوده شد.

به گزارش بخش خبر انجمن بازرگانی ایران و کانادا و به گفته سازمان آمار کانادا، میزان تجارت کالای کانادا در جولای امسال 1.1 میلیارد دلار کسر شده است و این رقم علاوه بر 55 میلیون دلار کسری ماه ژوئن  است.

بر اساس اطلاعات آماری مرکز آمار کانادا، اقتصاددانان کسر تجارت کشور را در ماه جولای 400 میلیون دلار  پیش بینی کرده بودند.

بنابر آنالیز جدید تجارت کشور در ماه ژوئن نیز مشخص شده است حجم کسر تجارت کالای کشور 136 میلیون دلار بوده است.

همچنین واردات کالاهای مصرفی 2.4 درصد افزایش یافت در حالیکه کالاهای مرتبط با هواپیما یا تجهیزات راه و ترابری 10.2 درصد افزایش داشتند.

کل صادرات کانادا نیز در جولای با 0.9 درصد کاهش به 49.8 میلیارد دلار رسید. صادرات تولیدات انرژی نیز 6.87 درصد و نفت خام 7.7 درصد کاهش داشتند.

بخش اخبار کانادا در انجمن بازرگانی ایران و کانادا

منبع: سی تی وی