تهران: 06:14

مونترال: 21:44

ونکوور: 18:44

تورنتو: 21:44

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

«شورای جهانی شهرهای کانادا» خواستار حمایت از تسهیل مهاجرت شد

شورای جهانی شهرهای کانادا

هشت دستگاه از بزرگترین اتاق‌های بازرگانی و تجارت شهرهای کانادا از تمام نامزدهای انتخاباتی شرکت کننده در انتخابات فدرال 2019 کانادا خواستار اجرای آموزش بهتر مهارت‌ها برای کارگران خارجی و ترویج سیاست‌های موثر مهاجرت شدند.

به گزارش بخش خبر انجمن بازرگانی ایران و کانادا به نقل از cicnews، شورای شهرهای جهانی کانادا (CGCC) به تمام احزاب سیاسی و شرکت کننده در مبارزات انتخاباتی اکتبر تاکید کرد که در رابطه با بکار گیری استعدادهای مختلف استراتژی مناسبی درپی بگیرند.

برخی از این تاییدیه ها شامل تشویق مشارکت بیشتر در مشاغل، افزایش مشارکت نیروهای کار بومی، ایجاد انگیزه برای بهبود مهارت و گسترش دسترسی به مراقبت های مناسب برای کودکان بوده است.

«میشل لوبلان»، رئیس اتاق بازرگانی متروپلیتن مونترال، در این رابطه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بازار کار کانادا شدیدا تحت فشار نیروی کار پیر، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و رکود دستمزد و افزایش شکاف مهارت است. بنابر این ما باید سرمایه گذاری‌های‌مان را روی استراتژی‌های مدیریت هوشمند مهاجرت را دو برابر کنیم.

شورای شهرهای کانادا (CGCC) با تاکید بر ایجاد تسهیلات برای مهاجران در جهت تامین نیروی کار و اطمینان از وجود استعدادهای مورد نیاز کشور تاکید کرد: استراتژی‌های جهانی مهارت شامل پردازش سریع برنامه ها و معافیت اجازه کار است، باید حفظ و گسترش یابد همچنین دولت فدرال باید مجوزهای كاری آزاد برای كارگران موقت خارجی را بطور خاص صادر كند.

این شورا همچنین توصیه می کرده برای حفظ دانشجویان بین المللی، با اقدامات لازم در رابطه با بهبود اعتبار و معرفی یک برنامه کارفرمای قابل اعتماد جهت ساده سازی برنامه های کاربردی مشاغل با سابقه اثبات شده، صورت گیرد.

«لوبلان» با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری در این موارد ادامه داد: کانادا به دلیل کیفیت شبکه آموزشی خود، انعطاف پذیری سیستم مهاجرت و ظرفیت نوآوری خود در صحنه بین المللی باقی مانده و ما باید برای بهبود آموزش، جذب و حفظ استعداد، از این دارایی‌مان بهره داری کنیم.

گفتنی است شهرهای ونکوور، کلگری، ادمونتون، وینیپگ، برامپپتون، تورنتو، مونترال و هلیفاکس اعضای اصلی شورای شهرهای کانادا (CGCC) را تشکیل می‌دهند.

این گروه نیمی از تولید ناخالص داخلی و جمعیت کانادا را نیز تشکیل داده و هدف آنان کمک به تاثیرگذاری سیاست های ملی و ایجاد اقتصاد شهری رقابتی و پایدار است.