تهران: 07:48

مونترال: 23:18

ونکوور: 20:18

تورنتو: 23:18

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

آیا تمدید کمک مالی دولت در شرایط کنونی کمکی خواهد کرد؟

آیا تمدید کمک مالی دولت در شرایط کنونی کمکی خواهد کرد؟

تصور می‌شد که در روز ۳۱ اوت مهلت طرح کمک مالی دولت کانادا به کسب و کارها در بحران کرونا با عنوان «CEBA» به اتمام می‌رسد. خبرها حاکی از آن بود که این مهلت به مدت دو ماه دیگر تمدید شده است.

یکی از انتقادهای وارده به این طرح، اختصاص یک شماره تماس از تاریخ ۲۶ اوت برای پیگیری وضعیت پرونده در کل کانادا بود. شماره تماسی که به عقیده برخی بیش از چهار ساعت باید برای وصل شدن به اپراتور آن پشت خط منتشر میشدی.

طرح کمک مالی دولت کانادا به کسب و کارها «CEBA» ابتدا نیازمند «T4» پرداخت حداقل ۲۰ هزار دلار حقوق بود و در روزهای پایانی ماه ژوئن این شرط به جایگزینی شرط پرداخت حداقل ۲۰ هزار دلار بابت کمیسیون و یا درآمد صاحب کسب و کار تغییر پیدا کرد. در نهایت در نیمه ژوئیه این شرط نیز برداشته شد و تنها با شرط داشتن ۴۰ هزار دلار هزینه سالیانه برای کسب و کار ادامه یافت.

در این طرح، دولت ۴۰ هزار دلار وام با تنفس پانزده ماهه داد. پس از پانزده ماه، چنانچه ۳۰ هزار دلار بازپرداخت انجام میشد، ده هزار دلار آن بخشیده میشد. در غیر این صورت، با سود مناسب و یا حتی کمتر از شرایط معمول بانک‌ها، به صورت اقساط دراز مدت، تمام مبلغ ۴۰ هزار دلار را دریافت می کرد.

طرح کمک مالی دولت کانادا به مردم تحت عنوان «CERB» برای افراد خود اشتغال نیز در ماه سپتامبر تمدید شد و از ۳۱ اوت گروه اول درخواست خود را ارائه دادند. بعد از سپتامبر به EI تغییر شکل خواهد داد.

در واقع، تا پایان ماه سپتامبر اکثر طرح‌های حمایتی دولت کانادا در بحران اقتصادی ناشی از کرونا به پایان می‌رسد.

با این وجود، نه تنها بسیاری از مشاغل کانادا همچنان رونق نگرفته‌اند، بلکه روز به روز اخبار تعدیل نیروی شرکت‌های بزرگ، هواپیمایی‌ها و فرودگاه‌ها منتشر می‌شود. این اتفاقات نشان می‌دهد اقتصاد کانادا همچنان نیازمند کمک‌ مالی دولت است تا بتواند روی پای خودش بایستد.

در این میان، مستاجران وضعیتی بدتر از بقیه دارند. موجرها می‌توانند آن‌ها را بیرون بیندازند و به این ترتیب جمع زیادی از آن‌ها بی خانمان خواهند شد.

حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌شود با توجه به پیش رو بودن موج دوم شیوع کووید۱۹ و الزام جمعی برای ماندن در قرنطینه خانگی می‌تواند هم اشتغالزایی کند و هم بخشی از بار مالی دولت را کاهش دهد.

مطالب خواندنی دیگر: