تهران: 06:16

مونترال: 21:46

ونکوور: 18:46

تورنتو: 21:46

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

سمینار راهکارهای خلاقانه برای دستیابی سریعتر به موفقیت در شهر تورنتو

سمینار راهکارهای خلاقانه در شهر تورنتو

سمینار راهکارهای خلاقانه برای دستیابی سریعتر به موفقیت و عبور از چالش‌های پیش رو در سال 2024 در شهر تورنتو برگزار شد. برای مطالعه مقاله این سمینار به این لینک مراجعه کنید