تهران: 16:36

مونترال: 08:06

ونکوور: 05:06

تورنتو: 08:06

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

سمینار راهکارهای خلاقانه برای دستیابی سریعتر به موفقیت در شهر تورنتو

سمینار راهکارهای خلاقانه در شهر تورنتو

سمینار راهکارهای خلاقانه برای دستیابی سریعتر به موفقیت و عبور از چالش‌های پیش رو در سال 2024 در شهر تورنتو برگزار شد. برای مطالعه مقاله این سمینار به این لینک مراجعه کنید