توافق مشترک در جلسه انجمن کارآفرینی استان تهران و نماینده انجمن بازرگانی ایران و کانادا

توافق مشترک در جلسه انجمن کارآفرینی استان تهران و نماینده انجمن بازرگانی ایران و کانادا

توافق مشترک در جلسه انجمن کارآفرینی استان تهران و نماینده انجمن بازرگانی ایران و کانادا در این جلسه که به دعوت سرکار خانم دکتر پونه توکل نیا رییس کمیسیون حمایت از کارآفرینان و معاون حقوقی اتاق بازرگانی ایران و ترکیه، آقایان دکتر غازی بیات به نمایندگی از انجمن، دکتر زهرایی دبیرکل انجمن کار آفرینی تهران، […]

جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌ با هلدینگ سرمایه گذاری ملون

جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌ با هلدینگ سرمایه گذاری ملون

تصاویری از جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌های مشترک فی مابین هلدینگ سرمایه گذاری ملون در ایران به مدیریت خانم دکتر گلی جوادی و انجمن بازرگانی ایران و کانادا به مدیریت محمد وحیدی رادبا حضور همکاران انجمن 25 مرداد ماه 1402 – 16 اوت 2023

حضور انجمن بازرگانی ایران و کانادا در دومین مجمع عالی سخنرانان، مشاوران، کارآفرینان و فعالان آموزش و کار و کسب مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

حضور انجمن بازرگانی ایران و کانادا در دومین مجمع عالی سخنرانان، مشاوران، کارآفرینان و فعالان آموزش و کار و کسب مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

جمعه سیزدهم اسفند ماه 1400 برابر با چهارم مارس 2022 حضور انجمن بازرگانی ایران و کانادا در دومین مجمع عالی سخنرانان، مشاوران، کارآفرینان و فعالان آموزش و کار و کسب